IV. ČESKO-RAKOUSKÝ PLES 12.2.2005


Záštita

Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje


Titulární partner

Skanska CZ region Brno, s.r.o.


Generální reklamní partner

Kooperativa, pojišťovna, a.s.


Hlavní reklamní partneři

AQUATIS a.s.
Průmyslové stavitelství Brno, a.s.
SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o.

VHS Brno, a.s.


Účinkující

Posádková hudba Olomouc
Linhart Swingers
Taneční škola Danza

Městské divadlo Brno
Bohuš Matuš

Milan Drobný
Bengas

Jožka Šmukař s cimbálovou kapelou P. Olivy


Moderátor

Hana Švejnohová


Významní hosté (řazeno dle abecedy)

Dr. Michael Angerer, obchodní rada Rakouského velvyslanectví v Praze
Ing. Petr Bajer, ředitel OHK Brno
PhDr. Walter Bartoš, poslanec Parlamentu České republiky
RNDr. Petr Duchoň, poslanec Evropského parlamentu
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec Evropského parlamentu
JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD., poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Pavel Kutálek, honorární konzul Rakouské republiky v Brně
Harald Ludwig, zastupitel města St. Pölten
Johannes Prochaska, zemský poslanec

Rudolf Schicker, radní Wien
Matthias Stadler, starosta mesta St. Pölten
PhDr. Richard Svoboda, primátor statutárního města Brna
Ing. Milan Venclík,1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

shadow shadow