XII. ČESKO-RAKOUSKÝ PLES 12.1.2013


Záštita

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v České republice
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti České republiky
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna


Titulární partner

SKANSKA a.s.


Generální reklamní partner

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


Hlavní reklamní partneři

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
IMOS Brno, a.s.
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.


Účinkující

Filharmonie Brno
Nocturno
Taneční škola Danza
Verona
Heidi Janků
Miro Žbirka
Maarah and Gigolos
Jožka Šmukař se svojí cimbálovou muzikou


Moderátor

Hana Švejnohová


Významní hosté (řazeno dle abacedy)

Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel RHK Brno
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti České republiky
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., senátor Parlamentu České republiky
Pavel Kokout a Jelena Mašínová
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora města Brna
Rosanda Krstinić-Guščić, starostka města Rab
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna
plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD., rektor Univerzity obrany
Georg Stöger - sdružení Rakušanů v České republice
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v České republice
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně


V průběhu plesu byl předán finanční dar nadačnímu fondu při Interní hematoonkologické klinice FN Brno "Pomoc lidem s leukémií"

shadow shadow