XIII. ČESKO-RAKOUSKÝ PLES 11.1.2014


Záštita

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v České republice
Ing. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakouské republice
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna


Generální reklamní partner

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


Hlavní reklamní partneři

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
IMOS Brno, a.s.
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.


Účinkující

Filharmonie Brno
Nocturno
Taneční škola Danza
ABBA Revival
Jitka Zelenková
Petr Kolář
Pavol Habera
Cimbálová muzika Slovácko mladší


Moderátor

Hana Švejnohová


Významní hosté (řazeno dle abecedy)

Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel RHK Brno
Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec Parlamentu České republiky
prof. MUDr. Miloš Janeček, senátor Parlamentu České republiky
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec Evropského parlamentu
Pavel Kohout a Jelena Mašínová
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora města Brna
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora města Brna
plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor Univerzity obrany
Georg Stöger, sdružení Rakušanů v České republice
Mgr. Marek Šlapal, člen Rady Jihomoravského kraje
JUDr. Jeroným Tejc, poslanec Parlamentu České republiky
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v České republice
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


V průběhu plesu byl předán finanční dar nadačnímu fondu při Interní hematoonkologické klinice FN Brno "Pomoc lidem s leukémií"

shadow shadow